Kontakt:

 

www.RedPointEdu.com

 

e-mail: biuro@redpointedu.com

 


 

Siedziba rejestrowa spółki: 

 

Red Point Sp. z o.o.
ul. Iwicka 36/29
00-735 Warszawa
 
NIP: PL 8971606376
REGON: 932029574
 
Sąd Rejonowy dla Warszawy
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000136679
kapitał zakładowy 300 tys. zł.